Všeobecné obchodní podmínky a cookies

Podmínky používání služeb socialmaster.cz

Podmínky používání služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup a užívání služeb na internetové stránce www.socialmaster.cz, jehož provozovatelem je SocialMaster.cz zastoupen Jaromír Knápek, Čs. armády 439/126, 69141 Břeclav, IČ 87501155, Tel.: +420511144200, E-mail: socialmaster@email.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tím, že získáte přístup k našim produktům a službám a používáte je, souhlasíte s tím, že budete dodržovat zde uvedené podmínky. Jedná se o nejnovější verzi Obchodních podmínek služby SocialMaster.cz a to ode dne 28. prosince 2020.

Vztah socialmaster.cz se sociálními sítěmi

Služby prostřednictvím webu SocialMaster.cz nemají žádnou spojitost ani nejsou v žádném případě sponzorovány Instagramem, Facebookem, ani jinými dalšími sociálními sítěmi. Služby na SocialMaster.cz nemají za žádných okolností za cíl jakkoliv poškozovat značku a dobré jméno společností. Služby na SocialMaster.cz fungují zcela samostatně, tzn. odděleně od společností. SocialMaster.cz se nikterak nepokouší zneužít reputace společností. Podobnost ochranných známek sociálních médií a SocialMaster.cz nemají žádnou spojitost. Tyto názvy domén a ochranných známek patří zcela odlišným společnostem.

Dodatečné podmínky

Vaší výhradní odpovědností je dodržovat pravidla webu SocialMaster.cz a veškerých právních předpisů. Služby na webu SocialMaster.cz používáte na vlastní riziko. Neneseme vinu pokud bude Váš účet z jakéhokoli důvodu zablokován nebo zrušen. Pro správnou funkčnost služeb budou požadovány URL odkazy, které nikterak neprodáváme třetím osobám a nijak nepoužíváme ve špatné víře. Mějte vždy na paměti, že existuje riziko ztráty či zrušení Vašeho účtu na sociální sítí, při práci s tímto účtem prostřednictvím našeho systému, který není oficiální a ani nikterak schválen společnostmi. Měli byste si uvědomovat veškerá možná rizika a zároveň také přebíráte odpovědnost za důsledky z používání Vašeho účtu přes náš systém. Jste povinni se řídit nejnovějšími podmínkami zmiňovaných sociálních médií, které jsou uvedeny na příslušných webových stránkách.

Placené předplatné

 1. Souhlasíte s tím, že při zakoupení naší služby jasně rozumíte a souhlasíte s tím, co nakupujete, a nebudete podávat podvodný spor prostřednictvím služby PayPal nebo jiných platebních systémů.
 2. Pro platbu je vyžadována platná kreditní nebo debetní karta nebo platba prostřednictvím internetového bankovnictví platbou na účet.
 3. Účtovaná platba za službu je nevratná.
 4. Předplatné není automaticky obnoveno, služba je pozastavena v okamžiku dosažení posledního dne předplatného nebo vyčerpání prostředků.

Dodací podmínky a platba

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou - Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem - Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

Změny služby a ceny

 1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, pozastavit nebo stáhnout celou službu nebo jakýkoliv její obsah bez předchozího upozornění, bez jakékoli odpovědnosti a bez možnosti vrácení částky.
 2. Poplatky a ceny za služby mohou být změněny bez jakéhokoli oznámení. Informace o nových poskytovaných cenách budou zveřejněny na webových stránkách SocialMaster.cz.
 3. SocialMaster.cz nenese odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoli změny, změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby nebo zrušení uživatelského účtu.
  Všeobecné podmínky
 4. Vaše užívání služby je na vaše vlastní riziko. Služba je poskytována na základě "tak jak je" a "jak je k dispozici".
 5. Očekávané množství sledujících, lajků a komentářů Vám v žádném případě nezaručujeme. Vše závisí na kvalitě a zajímavosti vašeho obsahu.
 6. Připomínáme skutečným uživatelům Váš feed, avšak nemůžeme Vás ochránit před spamem, falešnými nebo neaktivními sledujícími. Není možné je zastavit, ale nechtěné sledující můžete sami odebrat.
 7. Nemůžeme zaručit nepřetržité, nepřerušované nebo bezchybné fungování služeb.
 8. Zákaznická podpora pro SocialMaster.cz je zajištěna pouze v českém jazyce a to prostřednictvím e-mailu (socialmaster@email.cz) nebo tiketu podpory.
 9. Nesmíte upravovat, přizpůsobovat nebo hackovat službu nebo upravovat jinou webovou stránku tak, aby falešně naznačovala, že je spojena se službami SocialMaster.cz nebo jinou námi poskytovanou službou.
 10. Slovní, fyzické, písemné nebo jiné vyhrůžky jakéhokoliv zákazníka, zaměstnance, člena nebo vedoucího pracovníka společnosti SocialMaster.cz bude mít za následek okamžité ukončení propagace bez nároku na vrácení předem uskutečněné platby.
 11. Berete na vědomí, že SocialMaster.cz využívá dodavatele a hostující partnery třetích stran, kteří poskytují potřebný hardware, software, sítě, úložiště a související technologie potřebné pro provoz služby.
 12. Berete na vědomí, že sociální sítě Vás můžou požádat o potvrzení účtu pomocí kódu zaslaného prostřednictvím SMS nebo jiným způsobem. SocialMaster.cz není zodpovědný, pokud nedostanete SMS a nebudete moci účet potvrdit. Vaše platba je v tomto případě nevratná. Zbývající zaplacená částka může být převedena na jiný účet, pokud nám zašlete žádost na e-mail socialmaster@email.cz.
 13. SocialMaster.cz nezaručuje, že (I) služba splní Vaše specifické požadavky, (II) služba nebude přerušena, včasná, bezpečná nebo bezchybná, (III) výsledky, které lze získat z použití služby budou přesné nebo spolehlivé, (IV) kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného materiálu zakoupeného nebo získaného prostřednictvím služby bude splňovat Vaše očekávání a (V) chyby ve službě budou opraveny.
 14. Máme za to, že akceptováním těchto podmínek výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že poskytovatel služeb na SocialMaster.cz neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale bez omezení, škody za ztrátu zisku, dobrého jména, použití, data nebo jiné nehmotné ztráty. SocialMaster.cz neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu za poskytované služby objednavateli.
 15. Otázky k těmto Podmínkám používaní služeb nebo v jiných záležitostech mohou být prostřednictvím e-mailu zaslány na socialmaster@email.cz a to pouze v českém jazyce.
 16. Je Vaší výhradní odpovědností si ověřit, zda se tyto Podmínky užití služeb změnily.

Reklamace a vrácení peněz

Objednavatel má právo vznést požadavek o přerušení služby na SocialMaster.cz. Dále je objednavatel povinen takový to požadavek vznést odesláním elektronické zprávy na schránku poskytovatele socialmaster@email.cz. Poskytovatel služby SocialMaster.cz si vyhrazuje právo 30 dní na registraci žádosti a následné posouzení (vyhovění, zamítnutí). Pokud bude žádost schválena, služba SocialMaster.cz bude vypnuta a uživatelský účet zrušen následující kalendářní den a to ode dne informování objednavatele emailem. V případě schválení bude objednavateli vrácena taková částka, která odpovídá počtu dnů od doby vypnutí služby do konce původně sjednaného období poskytování služby. Objednavateli zaniká nárok na jakékoli vrácení peněz, nebo náhrady propagačního období na náklady poskytovatele.

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje, že všechny získané osobní údaje objednavatele budou použity pouze k plnění služeb / objednávek. Dále se poskytovatel služby SocialMaster.cz zavazuje, že nebude profilové osobní údaje uživatele poskytovat žádné třetí straně.

 

Prosím přečtěte si pečlivě tyto Podmínky užití služeb a kontaktujte nás v případě nejasností.

 

V případě, že s podmínkami v plném rozsahu nesouhlasíte, tak se neregistrujte, neobjednávejte žádnou službu a opusťte tuto webovou stránku.

 

Děkujeme za užívání našich služeb!

 

Cookies a zásady pro ochranu osobních údajů

 1. OBECNĚ O COOKIES

1.1 Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

1.2 Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetích stran. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

 1. DRUHY COOKIES

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí takto:

2.1 Nezbytné soubory cookies Vám umožňují pohybovat se po našich internetových stránkách a využívat jejich základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání našich internetových stránek nezbytné.

2.2 Funkční cookies se používají k zapamatování vašich preferencí na našich internetových stránkách (například jazyk nebo přihlašovací údaje).

2.3 Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak jsou naše internetové stránky používány. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování našich internetových stránek a mohli je zlepšovat.

2.4 Cookies pro cílenou reklamu a marketing zaznamenávají vaši návštěvu na našich internetových stránkách, jiné internetové stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena vaším preferencím. Někteří naši partneři umísťují na naše internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. 

2.5 Cookies pro sociální média umožňují sdílení vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook, Twitter a další.

 1. COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME MY

Na našich stránkách používáme tyto cookies:

3.1 Nezbytné soubory cookies

PHPSESSID

general_sessions

token

cookie_email

cookie_pass

cookiesMarketing

cookiesStatistics

 1. VYUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

4.1 Souhlas k využívání souborů cookies nám poskytuje automaticky při první návštěvě našich internetových stránek. Souhlas udělujete na 12 měsíců. Po uplynutí této doby vám při další návštěvě našich internetových stránek nahrajeme prostřednictvím vašeho prohlížeče nové cookies.

4.2 Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče. 

4.3 Pokud chcete vymazat cookies uložené ve vašem zařízení a zkonfigurovat svůj webový prohlížeč, aby cookies odmítal, můžete tak učinit obvykle v menu „Možnosti“, „Nástroje“ nebo „Preference“ prohlížeče, který používáte k přístupu na naše stránky. Podrobnější informace o správě souborů cookies u nejběžnějších internetových prohlížečů naleznete zde:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/278835;

Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies;

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=cs;

Opera
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/;

Safari
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ&viewlocale=cs_CZ;

Safari pro iPad a iPhone
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265.

4.4 Povolení cookies v nastavení internetového prohlížeče se považuje za souhlas se zpracováním osobních údajů.

4.5 Chcete-li se dozvědět více o druzích cookies a o jejich správě či odstraňování, navštivte www.allaboutcookies.org.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů - GDPR

Správce a zpracovatel osobních údajů

SocialMaster.cz zastoupen Jaromír Knápek, Čs. armády 439/126, 69141 Břeclav, IČ 87501155, Tel.: +420511144200, E-mail: socialmaster@email.cz

 Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

 1. Text souhlasu - Kliknutím na tlačítka Přihlášení, Registrace, Zaplatit a Přihlásit k odběru

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 1. Jaké údaje budou zpracovány

Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, e-mailová adresa, tel. 

 1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1. Osobní údaje, kterými jsou: jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely: pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 12 měsíců.

 1. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů, serverů, počítačových programů a v písemné podobě.

 1. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu socialmaster@email.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů, serverů, počítačových programů a v písemné podobě.

 1. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.