Vysvětlení pojmů

ID znamená ID služby.
Název znamená název služby.
Cena znamená cenu za 1000 ks. V případě balíčků znamená cena celkovou částku za balíček služeb.
Min znamená minimální počet na objednávku.
Max znamená maximální počet na objednávku.
Start znamená start propagace v minutách/hodinách.
Předplatné znamená předplatné služeb na Vámi nově přidané příspěvky.

Stav objednávek:

Dokončeno - objednávka byla dokončena.

Částečně dokončeno - znamená, že Váš profil nebyl dostupný pro veřejnost (public) a objednávka tím pádem nemohla byt řádně dokončena.

Zrušeno - objednávka byla zrušena, jelikož Váš profil nebyl dostupný pro veřejnost (public). V tomto připádě přepněte Váš profil na viditelný a objednávku znovu zadejte do systému.

Chyba - znamená, že aktuálně běží / není dokončena předchozí objednávky s daným odkazem. Prosím vyčkejte na dokončení předchozí objednávky a až poté zadejte novou.